הוועד המנהל

הועד המנהל של ור"מ הנו ועד העמותה והרשות הממונה על ניהולה וענייניה של העמותה, זאת במסגרת המדיניות שנקבעת בהחלטות האסיפה הכללית. בוועד חברים 23 נשיאי המכללות האקדמיות הציבוריות במערכת ההשכלה הגבוהה.

יו"ר הוועד המנהל הנה פרופ' רוזה אזהרי, נשיאת עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים, ויו"ר פורום המנכ"לים הוא ד"ר רפי אבירם מנכ״ל עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים.

חברי האסיפה הכללית בוחרים את יו"ר הועד המנהל בהליך מפוקח  המתקיים אחת לשנתיים בהתאם לתקנון העמותה.

קו מפריד

נשיאת עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה יו"ר הועד המנהל

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית כנרת

קו מפריד

נשיאת המכללה האקדמית אחוה ​

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי ​

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית אשקלון

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית הרצוג

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית עמק יזרעאל

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו

קו מפריד

נשיא HIT מכון טכנולוגי חולון

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

קו מפריד

נשיאת המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל​

קו מפריד

נשיא אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

קו מפריד

נשיא המרכז האקדמי לב

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית הדסה ירושלים

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית ספיר

קו מפריד

נשיא המרכז האקדמי רופין

קו מפריד

נשיא האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית צפת

קו מפריד

נשיא המכללה האקדמית שנקר הנדסה. עיצוב. אומנות.

קו מפריד

נשיא בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קו מפריד

נשיא האקדמיה המכללה האקדמית תל חי

קו מפריד

נשיאת המכללה האקדמית בית ברל