בעלי תפקידים

כותרת בעלי תפקידים

יו"ר הועד המנהל

כותרת בעלי תפקידים

יו״ר האסיפה הכללית

קו מפריד

יו״ר פורום המנכ״לים

קו מפריד

מתאמת פעילות

ועדת ביקורת

קו מפריד

מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת

קו מפריד

מנכ"לית המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

קו מפריד

מנכ"לית המכללה האקדמית עמק יזרעאל