|

ור״מ - ועד ראשי המכללות
האקדמיות הציבוריות

0

מכללות

0

סטודנטים

0

חברי סגל אקדמי

ור"מ - נציגות משותפת ל 24 המכללות האקדמיות הציבוריות

ור"מ – ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות, הנו ארגון הגג של 24 המכללות האקדמיות הציבוריות בישראל, במסגרתו עוסקות המכללות החברות בו בגיבוש ותיאום מדיניות ועקרונות משותפים.

במסגרת זו מתקיימים כנסים, דיונים מקצועיים, כלכליים ואקדמיים לקידום המוסדות האקדמיים החברים בה. הארגון הנו וולנטרי ופעילותו נעשית במקביל לפעילות המכללות ועצמאותן.

ועד ראשי המכללות הנו עמותה רשומה ובמסגרתה פועלים המוסדות והתפקידים הבאים: אסיפה כללית, ועד מנהל, פורום מנכ"לים, ועדת ביקורת ופורום הנהלה מצומצם.

המכללות האקדמיות הציבוריות - נגישות ומצוינות אקדמית

קו אדום מפריד

מערכת ההשכלה הגבוהה התפתחה באופן משמעותי בשני העשורים האחרונים בזכות המכללות האקדמיות הציבוריות, אשר תרמו תרומה ניכרת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה וליצירת מוביליות חברתית-כלכלית, לאוכלוסיות צעירות בעלות פוטנציאל אשר נתקלו בחסמים שונים שבלמו התקדמותן ובכלל לקבוצות חברתיות מוחלשות שהודרו מלימודים אקדמיים.

מכללות אקדמיות אלה מוגדרות כציבוריות כיוון שהן מתוקצבות על ידי המדינה בדומה לאוניברסיטאות ושכר הלימוד בהן הוא מסובסד בניגוד למכללות האקדמיות החוץ תקציביות ("הפרטיות") בהן שכר הלימוד גבוה משמעותית.

צור קשר